Skip to content

Kilka słów o mnie

Urodziłem się 20 czerwca 1968 r. we Wrocławiu. Jest synem Jadwigi oraz fizyka i opozycjonisty Kornela Morawieckiego (przewodniczącego Solidarności Walczącej). Rodzina ojca pochodziła z warszawskiej Pragi, gdzie urodził się i wychowywał Kornel Morawiecki, który później wraz z żoną zamieszkał we Wrocławiu. Rodzice matki pochodzili ze Stanisławowa, z czasem zamieszkali we Wrocławiu. W 1960 i 1965 urodziły się starsze siostry: Anna i Marta, w 1966 – Magdalena, która zmarła w wieku pięciu miesięcy, a w 1973 – młodsza siostra Maria.

Ukończyłem Uniwersytet Wrocławski na kierunku Business Administration Central Connecticut State University, Politechnikę Wrocławską, studia MBA na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Uniwersytet w Hamburgu oraz Uniwersytet w Bazylei. Karierę zawodową rozpocząłem w 1992 r. w spółce Cogito. W latach 1993 – 1996 pracowałem we wrocławskiej firmie Enter Marketing-Publishing. W 1995 r. odbyłem staż w Deutsche Bundesbank, a w latach 1996 – 1997 pracowałem na Uniwersytecie we Frankfurcie nad Menem. W 1998 r. zostałem Zastępcą Dyrektora Departamentu Negocjacji Akcesyjnych w Komitecie Integracji Europejskiej i byłem członkiem grupy negocjującej przystąpienie Polski do Unii Europejskiej (Bankowość i Finanse). Od 1998 do 2001 r. pracowałem w Banku Zachodnim – najpierw jako doradca Prezesa Zarządu, następnie Członek Zarządu i Dyrektor Zarządzający. W czerwcu 2001 r. zostałem Członkiem Zarządu Banku Zachodniego WBK, w maju 2007 r. zostałem powołany na stanowisko Prezesa Zarządu.

W 2013 r. miałem zaszczyt zostać odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka. W 2015 r., za wybitne zasługi w działalności na rzecz wspierania oraz promowania polskiej kultury i dziedzictwa narodowego, zostałem odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. A w 2021 r. uhonorowany Srebrnym Krzyżem Solidarności Walczącej.

Prywatnie jestem mężem Iwony oraz ojcem 4 dzieci : Aleksandry i Magdaleny oraz Jeremiasza i Ignacego.

Kilka słów o mnie

Urodziłem się 20 czerwca 1968 r. we Wrocławiu. Jest synem Jadwigi oraz fizyka i opozycjonisty Kornela Morawieckiego (przewodniczącego Solidarności Walczącej). Rodzina ojca pochodziła z warszawskiej Pragi, gdzie urodził się i wychowywał Kornel Morawiecki, który później wraz z żoną zamieszkał we Wrocławiu. Rodzice matki pochodzili ze Stanisławowa, z czasem zamieszkali we Wrocławiu. W 1960 i 1965 urodziły się starsze siostry: Anna i Marta, w 1966 – Magdalena, która zmarła w wieku pięciu miesięcy, a w 1973 – młodsza siostra Maria.

Ukończyłem Uniwersytet Wrocławski na kierunku Business Administration Central Connecticut State University, Politechnikę Wrocławską, studia MBA na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Uniwersytet w Hamburgu oraz Uniwersytet w Bazylei. Karierę zawodową rozpocząłem w 1992 r. w spółce Cogito. W latach 1993 – 1996 pracowałem we wrocławskiej firmie Enter Marketing-Publishing. W 1995 r. odbyłem staż w Deutsche Bundesbank, a w latach 1996 – 1997 pracowałem na Uniwersytecie we Frankfurcie nad Menem. W 1998 r. zostałem Zastępcą Dyrektora Departamentu Negocjacji Akcesyjnych w Komitecie Integracji Europejskiej i byłem członkiem grupy negocjującej przystąpienie Polski do Unii Europejskiej (Bankowość i Finanse). Od 1998 do 2001 r. pracowałem w Banku Zachodnim – najpierw jako doradca Prezesa Zarządu, następnie Członek Zarządu i Dyrektor Zarządzający. W czerwcu 2001 r. zostałem Członkiem Zarządu Banku Zachodniego WBK, w maju 2007 r. zostałem powołany na stanowisko Prezesa Zarządu.

W 2013 r. miałem zaszczyt zostać odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka. W 2015 r., za wybitne zasługi w działalności na rzecz wspierania oraz promowania polskiej kultury i dziedzictwa narodowego, zostałem odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. A w 2021 r. uhonorowany Srebrnym Krzyżem Solidarności Walczącej.

Prywatnie jestem mężem Iwony oraz ojcem 4 dzieci : Aleksandry i Magdaleny oraz Jeremiasza i Ignacego.

mobile tło 2
Poznaj mnie

Słuchać Polaków zmieniać Polskę